»Consumer exhibition«

10/15/2014

by Nagi Sakai

Bo Don for Please! Magazine Autumn 2014 photographed by Nagi Sakai styled by Sarah Gore Reeves.

Bo-Don-Please-Magazine-photo-Nagi-Sakai-styling-Sarah-Gore-Reeves-1
Bo-Don-Please-Magazine-photo-Nagi-Sakai-styling-Sarah-Gore-Reeves-2
Bo-Don-Please-Magazine-photo-Nagi-Sakai-styling-Sarah-Gore-Reeves-3
Bo-Don-Please-Magazine-photo-Nagi-Sakai-styling-Sarah-Gore-Reeves-4
Bo-Don-Please-Magazine-photo-Nagi-Sakai-styling-Sarah-Gore-Reeves-5
Bo-Don-Please-Magazine-photo-Nagi-Sakai-styling-Sarah-Gore-Reeves-6
Bo-Don-Please-Magazine-photo-Nagi-Sakai-styling-Sarah-Gore-Reeves-7
0
1
2
3
4
5
6