D Magazine Spring 2016

03/13/2016

by Emilio Tini

Emilio Tini captures Ilvie Wittek for his fashion story ‘@Work’. To be seen in D Magazine.

Styling: Patrizia Massaia, Makeup: Miriam Langelotti, Hair: Roberto Nardozzi

Emilio-Tini-Ilvie-Wittek-D-Magazine-Spring-2016-1
Emilio-Tini-Ilvie-Wittek-D-Magazine-Spring-2016-2
Emilio-Tini-Ilvie-Wittek-D-Magazine-Spring-2016-3
Emilio-Tini-Ilvie-Wittek-D-Magazine-Spring-2016-4
Emilio-Tini-Ilvie-Wittek-D-Magazine-Spring-2016-5
Emilio-Tini-Ilvie-Wittek-D-Magazine-Spring-2016-6
0
1
2
3
4
5