Dolomia S/S 2018

02/22/2018

by Emilio Tini

Emilio Tini shoots Dutch gorgeousness Ymre Stiekema for this year’s Dolomia Spring/Summer Campaign.

Emilio-Tini-Ymre-Stiekema-Dolomia-S:S-2018-1
Emilio-Tini-Ymre-Stiekema-Dolomia-S:S-2018-2
0
1