Harper’s Bazaar China May 2016

04/19/2016

by Kiki Xue

Kiki Xue shoots the mesmerizing editorial »The Peking Opera« for the May issue of Harper’s Bazaar China. Featuring Chinese supermodel Wangy Xin Yu.

Styling: Fan Xiaomu, Makeup: Sunqi, Hair: Zhangxiao

Kiki-Xue-Wangy-Xin-Yu-Harpers-Bazaar-China-May-2016-1
Kiki-Xue-Wangy-Xin-Yu-Harpers-Bazaar-China-May-2016-2
Kiki-Xue-Wangy-Xin-Yu-Harpers-Bazaar-China-May-2016-3
Kiki-Xue-Wangy-Xin-Yu-Harpers-Bazaar-China-May-2016-4
Kiki-Xue-Wangy-Xin-Yu-Harpers-Bazaar-China-May-2016-5
Kiki-Xue-Wangy-Xin-Yu-Harpers-Bazaar-China-May-2016-6
Kiki-Xue-Wangy-Xin-Yu-Harpers-Bazaar-China-May-2016-7
0
1
2
3
4
5
6