Harper’s Bazaar China October 2014

10/07/2014

by John-Paul Pietrus

John-Paul Pietrus has created an exceptionally artistic series of images for this month’s Harper’s Bazaar China. Starring Kiki Kang, Qiwen Feng, Tong Zhang, Yu Zhang and Yuan Bochao.

Styling: Lucia Liu, Makeup: Qiqi, Hair: Chen Feng

Harpers-Bazaar-China-October-2014-John-Paul-Pietrus-Kiki-Kang-Qiwen-Feng-Tong-Zhang-Yu-Zhang-Yuan-Bochao-1
Harpers-Bazaar-China-October-2014-John-Paul-Pietrus-Kiki-Kang-Qiwen-Feng-Tong-Zhang-Yu-Zhang-Yuan-Bochao-2
Harpers-Bazaar-China-October-2014-John-Paul-Pietrus-Kiki-Kang-Qiwen-Feng-Tong-Zhang-Yu-Zhang-Yuan-Bochao-3
Harpers-Bazaar-China-October-2014-John-Paul-Pietrus-Kiki-Kang-Qiwen-Feng-Tong-Zhang-Yu-Zhang-Yuan-Bochao-4
Harpers-Bazaar-China-October-2014-John-Paul-Pietrus-Kiki-Kang-Qiwen-Feng-Tong-Zhang-Yu-Zhang-Yuan-Bochao-5
Harpers-Bazaar-China-October-2014-John-Paul-Pietrus-Kiki-Kang-Qiwen-Feng-Tong-Zhang-Yu-Zhang-Yuan-Bochao-6
Harpers-Bazaar-China-October-2014-John-Paul-Pietrus-Kiki-Kang-Qiwen-Feng-Tong-Zhang-Yu-Zhang-Yuan-Bochao-7
0
1
2
3
4
5
6