Haute Young Thing

10/02/2014

by John-Paul Pietrus

John-Paul Pietrus shoots Australian beauty Chystal Copland for the series HAUTE YOUNG THING.

Haute-Young-Thing-John-Paul-Pietrus-Chystal-Copland-1
Haute-Young-Thing-John-Paul-Pietrus-Chystal-Copland-2
Haute-Young-Thing-John-Paul-Pietrus-Chystal-Copland-3
Haute-Young-Thing-John-Paul-Pietrus-Chystal-Copland-4
Haute-Young-Thing-John-Paul-Pietrus-Chystal-Copland-5
Haute-Young-Thing-John-Paul-Pietrus-Chystal-Copland-6
Haute-Young-Thing-John-Paul-Pietrus-Chystal-Copland-7
0
1
2
3
4
5
6