La Ligne Summer 2018

06/19/2018

by Ungano + Agriodimas

Photographers and directors Ungano + Agriodimas lense model Rose Gilroy for La Ligne NYC Summer 2018.

ua_LaLigne_RoseGilroy_Jun18_02
ua_LaLigne_RoseGilroy_Jun18_05
ua_LaLigne_RoseGilroy_Jun18_04
ua_LaLigne_RoseGilroy_Jun18_07
ua_LaLigne_RoseGilroy_Jun18_11
ua_LaLigne_RoseGilroy_Jun18_12
ua_LaLigne_RoseGilroy_Jun18_13
0
1
2
3
4
5
6