Li Xiao Xing’s beauty shots

07/05/2014

by Williams + Hirakawa

Williams and Hirakawa photographed the gorgeous fashion model Li Xiao Xing.

Makeup: Tracy Alfajora

Williams-Hirakawa-Li-Xiao-Xing-1
Williams-Hirakawa-Li-Xiao-Xing-2
Williams-Hirakawa-Li-Xiao-Xing-3
Williams-Hirakawa-Li-Xiao-Xing-4
Williams-Hirakawa-Li-Xiao-Xing-5
Williams-Hirakawa-Li-Xiao-Xing-6
0
1
2
3
4
5