Man About Town S/S 2018

05/21/2018

by Bruna Kazinoti

Bruna Kazinoti shoots for Man About Town’s Spring/Summer issue.

Styling: Rasharn Agyemang, Makeup: Bea Sweet

Bruna-Kazinoti-Man-About-Town-S:S-2018-1
Bruna-Kazinoti-Man-About-Town-S:S-2018-2
Bruna-Kazinoti-Man-About-Town-S:S-2018-3
Bruna-Kazinoti-Man-About-Town-S:S-2018-4
Bruna-Kazinoti-Man-About-Town-S:S-2018-5
Bruna-Kazinoti-Man-About-Town-S:S-2018-6
Bruna-Kazinoti-Man-About-Town-S:S-2018-7
0
1
2
3
4
5
6