Vogue

10/26/2020

by Nagi Sakai

Nagi Sakai shot Dipti Sharma & Manami Kinoshita for Vogue Spain Nov 2020 Issue.

Styling: Ye Young Kim, Hair: Roberto Di Cuia, Make up: Steven Canavan, Casting: Megan Mcluskie

Nagi-Sakai-shot-Dipti-Sharma-and-Manami-Kinoshita-for-Vogue-Spain-1
Nagi-Sakai-shot-Dipti-Sharma-and-Manami-Kinoshita-for-Vogue-Spain-2
Nagi-Sakai-shot-Dipti-Sharma-and-Manami-Kinoshita-for-Vogue-Spain-3
Nagi-Sakai-shot-Dipti-Sharma-and-Manami-Kinoshita-for-Vogue-Spain-4
Nagi-Sakai-shot-Dipti-Sharma-and-Manami-Kinoshita-for-Vogue-Spain-5
Nagi-Sakai-shot-Dipti-Sharma-and-Manami-Kinoshita-for-Vogue-Spain-6
Nagi-Sakai-shot-Dipti-Sharma-and-Manami-Kinoshita-for-Vogue-Spain-7
0
1
2
3
4
5
6